Dosežki eTwinning-a

KO DOBRO DELAMO, JE NAŠE DELO TUDI OPAŽENO.

In tako smo bili že večkrat nagrajeni s strani Nacionalne službe eTwinnning:

1. eTwinning projekt meseca CMEPIUS

Projekt »I touch MATHS!« je bil izbran za eTwinning projekt meseca februarja 2012.

Vsi projekti meseca so objavljeni na spletni strani CMEPIUSa: http://www.cmepius.si/etwinning/projekt-meseca.aspx

»Projekt meseca« je pobuda eTwinning Nacionalne svetovalne službe.

2. Zmaga na natečaju Naj zgodba eTwinning

http://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/novosti/

732de4d3-5773-468d-8bf0-fee105eb630f

Znak kakovosti

Znak kakovosti eTwinning prejmejo učitelji, ki so oblikovali izjemne projekte eTwinning. Znak pomeni, da je projekt dosegel določene nacionalne in evropske standarde.

Pridobite lahko dva znaka kakovosti:

  • nacionalni in
  • evropski.

3. Znak kakovosti za eTwinning projekt MAVEN – 2015

etw_qualitylabel_68291_sl_xxx

Znak kakovosti eTwinning prejmejo učitelji, ki so oblikovali izjemne projekte eTwinning. Znak pomeni, da je projekt dosegel določene nacionalne in evropske standarde. Slovenska nacionalna agencija je letos podelila znak kakovosti projektu MAVEN – Math via English, ki je v preteklem šolskem letu povezoval učence OŠ Radenci z učenci partnerskih šol v Latviji, Španiji, Estoniji, Romuniji, Češki, Poljski, Bolgariji in Belgiji.Projekt je na zelo inovativen način približal učencem matematiko in (v okviru medpredmetnega učenja) angleščino. Učenci od 6. do 9. razreda so sodelovali na številnih videokonferencah, izdelovali razna elektronska gradiva in obiskovali spletno učilnico TwinSpace, kjer so z uporabo resnično pestre palete IKT spoznavali učence drugih držav.
Ponosni smo, da so učenci naše šole v okviru projekta MAVEN svoje matematično znanje, znanje angleščine, izvirnost in domišljijo ponesli na tako kvaliteten način tudi v evropski prostor.

4. Evropski znak kakovosti za eTwinning MAVEN

etw_europeanqualitylabel_68291_sl_E

Meseca septembra je bil s strani slovenske nacionalne agencije naši šoli dodeljen Znak kakovosti za kvalitetno izvedbo mednarodnega eTwinning projekta MAVEN – Math via English.

Po tej prvi potrditvi smo sedaj prejeli še Evropski znak kakovosti za izjemno delo. To pomeni, da je bilo delo naših učencev ter šole priznano na najvišji evropski ravni.
Med projektom smo na zanimiv način povezali matematiko z raznovrstnimi področji naših življenj. Upamo, da bodo učenci tudi nadalje s pridom odkrivali lepote matematike in preko matematike in angleščine iskali nova znanja in prijatelje.

5. Znak kakovosti za projekt Let’s discover our European Math World 2016/2017

etw_qualitylabel_98997_sl

Ocena Nacionalne eTwinning službe:

“Projekt učence (13-15 let) popelje na zanimiv način v učenje matematike in angleščine. Sodelujoči učenci so se tekom projekta podali na matematični izlet in to predstavili tudi ostalim partnerjem. Učenci so v sklopu aktivnosti samostojno pripravljali naloge za sovrstnike v tujini. Projekt vsebuje tudi skupen izdelek, Kviz, ki je delo vseh sodelujočih. Iz spletne učilnice TwinSpace je razbrati dobro komunikacijo med projektnimi partnerji. V spletno učilnico so vključeni tudi učenci.  Spletna učilnica je pregledno urejena in dokazuje uporabo vrsto zanimivih in za ciljno skupino otrok primernih orodij. V sklopu projekta je bilo poskrbljeno tudi za evalvacijo projekta ter s španske strani tudi za diseminacijo projektnih rezultatov.  Učinki projekta se odražajo v motivaciji učencev pri učenju matematike ter suverenosti pri komuniciranju s sovrstniki.”

6. Evropski znak kakovosti za projekt Let’s discover our European Math World

etw_europeanqualitylabel_98997_sl

Poleg znaka kakovosti Nacionalne eTwinning službe je sedaj znak kakovosti za projekt Let’s discover our European Math World bil dodeljen tudi Evropski znak kakovosti. Delo naših učencev – eTwinnerjev je bilo priznano na najvišji evropski ravni. Iskrene čestitke sodelujočim nadobudnim matematikom!