MATHS AND APPS

Projekt je nastal kot posledica potreb učiteljev po dodatnem izobražeavnju, izpopolnjevanju ob poučevanju na daljavo. Projekt je namenjen izboljšanju učnih metod z uporabo različnih aplikacij pri učenju matematičnih konceptov. Šola na daljavo se je izkazala za pravi izziv in tudi priložnost za komunikacijo med učitelji in učenci na popolnoma drugačen način.

Koordinatorica Katja Glazer Leskovšek