PI EXPLORERS

Namen projekta je učencem na različne načine približati matematiko. Organizirali bomo veliko zanimivih in otrokom prijaznih dejavnosti, kjer bodo učenci imeli priložnost raziskovati, uporabljati različna spletna orodja, da bodo lahko predstavili Ludolfovo številko, imenovano tudi pi število (3,14).

Koordinatorica Katja Glazer Leskovšek