UČENJE IN IGRANJE NA SVETLI STRANI ŠOLE Z NESTRUKTURIRANIMI MATERIALI

Danes se otroci igrajo z igračami, ki so do popolnosti dodelane, zato se jih  otroci hitro naveličajo in želijo novo. To so igrače iz strukturiranega materiala. Otroci imajo veliko raje igrače iz nestrukturiranih materialov, saj jim ta material dopušča lastno ustvarjalnost, domišljijo in številne druge spretnosti.

Nestrukturiran material je enostaven, vsakdanji, kot npr. les, različne deske, lubje, glina, pesek, različni jesenski plodovi, betonske kocke (tlakovci), različne cevi iz plastike, kartona, toaletni tulci, blago.

Nestrukturirani materiali otroku omogočajo, da se z istim predmetom igra na različne načine, npr. škatla je lahko hiška, lahko je avto, tlakovci se sestavijo v cesto, lesene kocke postanejo hiše, cevi postanejo tuneli.

Vse to lahko učitelji povežemo z učnimi cilji, npr. varnost v prometu, poimenovanje različnih snovi, pospešek avtomobilčka na klancu. Razvijamo lahko tehnična znanja, tako da brusimo deske, lahko kaj pobarvamo, odžagamo, zabijemo žebelj. Pri matematiki lahko merimo dolžino desk, pri glasbi lahko iz konzerv naredimo bobne, pri likovni poslikamo lesene kocke in jih spremenimo v hiške.

Koordinatorica Romana Lazar