DISCOVER, TELL, ARCHIVE (DiTA)

Učenci bodo razvijali odgovornost za obveščanje ljudi o biotski raznovrstnosti in ustvarili digitalno knjižnico.

Koordinatorica Katja Glazer Leskovšek