Pretekli projekti

V šolskem letu 2019/2020 so se izvajali naslednji projekti:

MATHEMATIZATION

Glavni namen projekta je bila motivirati učence, da odkrijejo uporabnost matematike v vsakdanjem življenju in opazijo povezave med matematiko in svetom, ki nas obdaja. Teme projekta so izhajale iz učnega načrta posamezne države in razreda, zato so bile vključene v ure matematike.

Učitelji so sodelovali in primerjali učne načrte v različnih državah ter poskušali narediti učenje zanimivejše.

Vsi sodelujoči v projektu so dajali predloge, izbirali teme in naloge, skupaj so sodelovali, razpravljali, raziskovali in ustvarjali.

Koordinatorica Jana Grosman

WE LEARN FROM EACH OTHER (še traja)

BE AWARE OF CYBER BULLYING AND ABUSE (še traja)

MY OUTDOOR CLASSROOM – UČIONICA U PRIRODI

Učenci so del šolskega dne preživeli v učilnici na prostem z željo izboljšati njihovo zdravje, povečati motivacijo za učenje in jih povezati z naravo.

Koordinatorica Katja Glazer Leskovšek


V šolskem letu 2018/2019 se je izvajal projekt

MATHEMATICH RACE TRACK:

VIDEOKONFERENCA

V torek, 13. 11. 2018, je potekala videokonferenca med partnerskimi šolami v eTwinning projektu Mathematic race track. Sodelovali sta dve šoli iz Turčije, šola iz Poljske in mi. Z učenci drugih šol smo se tako lahko v živo videli in si pomahali :-


TWINSPACE STRAN PROJEKTA

https://twinspace.etwinning.net/65447


NEKAJ O PROJEKTU

“Glavni cilj izobraževanja je razviti telo v harmoniji z dušo.” Pitagora – filozof matematik.

Fizična aktivnost omogoča razvoj določenih področij možganov, zato imajo učenci, ki se redno ukvarjajo s športom, boljše logične sposobnosti.

Koordinatorica projekta: Jana Grosman


V šolskem letu 2017/2018 so se izvajali naslenji projekti:

I SEE MATH

Učenci soizdelovali didaktične pripomočke, katerih cilj je bila vizualizacija matematičnih pravil in dokazov.

Koordinatorica: Katja Glazer Leskovšek

MATH CHAIN

Glavna ideja projekta je bila organizirati proces pridobivanja matematike skozi elemente igre. Učenci so sestavljali uganke in jih reševali.

Koordinatorici: Katja Glazer Leskovšek in Mina Mazouzi


Razgledinca z nalogami iz Češke

Postcard with exercises from Czech Republik

THE MATH SIDE OF LIFE

Cilji projekta so bili predlagati nove pristope k poučevanju matematike ter učenje matematike na raziskovalen in ustvarjalen način.

V projektu so sodelovale šole iz Češke, Hrvaške, Poljske, Portugalske, Romunije, Srbije, Španije, Turčije, iz Slovenije pa še OŠ Žužemberk.

Math side of life – nacrt dela

Koordinatorica: Katja Glazer Leskovšek


eTwinnerji so v torek, 19. 12. 2017, sodelovali v videokonferenci s Turčijo.

Fotografije

CELEBRATING CULTURE AT SCHOOL

Cilj projekta je bil predstavitev praznikov, praznovanj, kulturnih dogodkov, ki se dogajajo na šolah tekom leta in spoznavanje le-teh v drugih sodelujočih šolah. Prispevki so bili objavljeni v spletni učilnici TwinSpace.

Koordinatorica: Tadeja Slavič


Spominska ura ob obletnici rojstva Kajetana Koviča.


Razstava v šolski knjižnici ob 500-obletnici reformacije.


Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane.


V šolskem letu 2014/2015 je potekal projekt MAVEN – MAth Via ENglish:

https://www.etwinning.net/sl/pub/profile.cfm?f=2&l=sl&n=105709

Fotografije:

http://720.gvs.arnes.si/piwigo/index.php?/category/106

http://720.gvs.arnes.si/piwigo/index.php?/category/143


V šolskem letu 2012/2013 je potekal projekt ABC of wellbeing:

https://www.etwinning.net/sl/pub/profile.cfm?f=2&l=sl&n=90797


V šolskem letu 2011/2012 je potekal projekt I TOUCH MATHS!:

https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=72696


Projekti v šolskem letu 2015/2016:

FUNNY MATHEMATICS FOR EVERYONE WITH MULTIPLE INTELLIGENCE

V šolskem letu 2015/2016 se bodo učenci OŠ Radenci preko matematike in angleščine povezali z učenci osnovne šole v Ankari, Romuniji in Veliki Britaniji.  Učence partnerskih šol bodo učenci naše šole spoznavali preko e-klepeta, forumov, glasovnih konferenc in ostalih IKT-gradiv. Skupno druženje bo spodbujalo spletno okolje Twinspace. Družili jih bodo zanimivi matematični orehi, ki jih bodo reševali v angleškem jeziku. V projektu bodo sodelovali učenci od sedmega do devetega razreda. Trajanje tega eTwinning projekta je predvideno za celo šolsko leto.

Koordinatorki projekta: Katja Glazer Leskovšek in Mina Mazouzi

https://twinspace.etwinning.net/10086/home

Vsak razred se je predstavil na svojevrsten način:

7. a:

7. b – eTwinnerke v 7.b

8. a:

Numbers

The Great Pyramid of Giza


MY EVERYDAY LIFE

Učenci različnih starosti bodo skozi šolsko leto opisovali svoje vsakdanje življenje, tako da bodo pisali pesmi, eseje, dnevnike, kratke zgodbe, stripe …

Koordinatorka projekta: Tadeja Slavič

https://twinspace.etwinning.net/13466/home

1. naloga: Predstavi se (My profile)

Učenci podaljšanega bivanja v 4. razredu so izpolnili vprašalnik.

V projekt pa so se vključili tudi učenci 6. razreda.

DSCN2524

DSCN2523

2. naloga: Praznovanje božiča pri nas (Celebrating Christmas)

Christmas – Zan

Christmas – Zala and Sara

Merry December


EK-PRESS

Kulturna raznolikost je dejstvo, ki se vedno bolj manifestira v naši evropski skupnosti. Le-ta nedvomno prinaša pozitivne stvari, prav tako pa odpira mnogo vprašanj. V tem projektu poskušamo ustvariti “novinarski kalejdoskop”, kjer osvetljujemo kulturno raznolikost. Kot pravi reporterji, fotografi, pisatelji …

Koordinatorki projekta: Mina Mazouzi in Katja Glazer Leskovšek

https://www.etwinning.net/sl/pub/profile.cfm?f=2&l=sl&n=117500

https://twinspace.etwinning.net/10793/home

SLOVENIA_1

Slovenia_2

A typical Slovenian family

In this text I am going to write about how families in Slovenia live and what is the typical Slovenian family.

Slovenian families are very similar to families in Britain, because in both countries in a typical family home there are two parents and one or two children. But I have to say that Slovenia is still a little bit old-fashioned and traditional because it’s not very often here, like in Britain, that a child lives in a single – parent family or in a family with a step-parent and step-sisters and brothers.

Most of the people in Slovenia live in houses with a big garden. In our capital city – Ljubljana and in our second biggest city in Slovenia – Maribor there are also a lot of people that live in flats.

Because Slovenia is not a country of opportunities a lot of young people leave to other countries to go to university and get a job. Because of that they live a long way from their parents, sisters, brothers, grandparents, uncles and aunts. They leave home when they are eighteen so they can go to university to another country or when they have a young family and they move to another country to get a job.

When young people go to university they normally live in a flat, in dorms or they share a house with some friends.

In Slovenia it is very often that grandparents live in the same house as their children with families. Not a lot of old people in our country live alone in their houses and apartments. Some live in an old people´s home.

Most families in Slovenia have got a pet. Dogs are the most common pets. In most cases a child wants a pet, a parent buys him or her one – a child plays with the pet for some time and in the end parents have to take care of this pet.

So this is something about families in Slovenia. I hope you enjoyed reading this text and that you found out something new.

Written by Taja Berič, 8. a              Picture made by Marko Matko Ficko, 9. b

November 2015

etw-family

NEW YEAR AROUND THE WORLD:

DSCN2615etw_dec_15_002

etw_dec_15_003etw_dec_15_004

etw_dec_15_005etw_dec_15_006